Ár dTreoirphrionsabail

Ár dTreoirphrionsabail

Ár Luachanna, Iompar agus Iompar

Agus leas á bhaint aige as ár sócmhainní uathúla, tá Huasheng tiomanta táirgí agus seirbhísí den scoth a sholáthar a fheabhsaíonn agus a uasmhéadaíonn feidhmíocht ár gcustaiméirí.

 

Ár dTiomantas do Chustaiméirí

Tá Huasheng tiomanta do shármhaitheas i ngach rud a dhéanaimid iarracht a dhéanamh. Tá sé mar aidhm againn gnó a dhéanamh ar bhealach comhsheasmhach trédhearcach lenár gcliaint go léir. Cuireann custaiméirí muinín mhór ionainn, go háirithe maidir le faisnéis íogair agus rúnda a láimhseáil. Tá ár gcáil ar ionracas agus déileáil chóir ríthábhachtach chun an muinín seo a bhuachan agus a choinneáil.

 

Tosaíonn ár nGnó le daoine iontacha

I Huasheng, táimid an-phiocach leis an duine a fhostaímid agus fostaímid daoine le croí. Táimid dírithe ar chabhrú lena chéile maireachtáil níos fearr. Bímid ag tabhairt aire dá chéile, agus mar sin tagann cúram do na custaiméirí go nádúrtha.

 

Cód Eitice

Baineann Cód Eitice Huasheng agus beartais Huasheng le stiúrthóirí, oifigigh agus fostaithe uile na cuideachta Huasheng. Tá siad deartha chun cabhrú le gach fostaí cásanna gnó a láimhseáil go gairmiúil agus go cothrom.

 

Rialachas Corparáideach

Tá Huasheng tiomanta cloí le prionsabail fhónta an rialachais chorparáidigh agus tá cleachtais rialachais chorparáidigh glactha aige.